FINE senior VIP – Københavns Universitet

FINE > A FINE team > FINE senior VIP

Drivkræfterne bag projekt FINE

Bente Merete Stallknecht, cand.med., ph.d., dr.med., er uddannet læge sommer 92 og ansat som lektor på Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Hovedformålet med Bentes forskning er at kortlægge, hvordan metaboliske og endokrine processer i fedtvævet påvirker helbredet samt at udrede, hvordan fysisk træning indvirker på disse processer og på kroppens generelle sundhedstilstand. Hendes vision er at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme såsom type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Hun er studieleder for Medicin og Teknologi-uddannelsen og kursusleder for faget Humanbiologi og Sygdomslære. Bente er initiativtager til projekt FINE og klinisk ansvarlig for projektet. Hendes hovedarbejdsopgaver i forbindelse med projekt FINE er projektledelse, rekruttering af økonomiske midler samt vejledning af ph.d.-, OSVAL- og specialestuderende.

Thorkil Ploug, cand. med., fik den lægevidenskabelige embedseksamen fra Københavns Universitet i 1984. Efter et kort ophold i klinikken blev han ansat som kandidatstipendiat og seniorstipendiat ved Medicinsk Fysiologisk Institut, henlagde sin forskning fra 1991 - 1995 til National Institute of Health i Bethesda, USA og blev efterfølgende ansat som lektor ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Han er også studieleder for Humanbiologiuddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og kursusleder for faget Human Patofysiologi. Thorkil er en af de senior forskere og stiftere af projekt FINE. Med sin mangeårige interesse for integrativ fysiologi og metabolisme med speciel fokus på de molekylære aspekter er han en drivkraft i at optimere og maksimere det analysemæssige udbytte af projektet. Visionen er, at projekt FINE på afgørende vis vil bidrage til en øget forståelse af de molekylære patofysiologiske mekanismer der ligger bag livsstilsrisikofaktorer som insulinresistens og manglende psykisk motivation og hvordan man som individ bedst påvirker disse parametre i en gunstig retning.

Astrid Pernille Jespersen, cand. mag., ph.d., er uddannet etnolog 1999 og er ansat som adjunkt på afdelingen for etnologi, Saxo-Instituttet, Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet. Som etnolog bidrager Astrid med et humanistisk og kulturanalytisk perspektiv. Astrids forskningsbidrag i projekt FINE fokuserer på forsøgspersonernes indrullering, involvering samt oplevelser af interventionsforsøget mens det pågår og i perioden lige efter. Hovedformålet med denne vinkel på FINE projektet er at beskrive og analysere, hvorledes laboratoriets praksis, den offentlige debat om overvægt og fedme, samt forsøgspersonernes hverdag både støder og hænger sammen, samt hvordan dette håndteres i FINEs laboratorier. Ambitionen er at generere materiale og beskrivelser, der muliggør en bedre forståelse af livsstilsændringer i hverdagen.

Anders Sjödin, autoriseret læge og Med.Dr. i ernæring (idrætsernæring) fra Uppsala Universitet i Sverige. Anders' ph.d.-afhandling (1996) omhandlede energiomsætning ved udholdenhedsidræt. Efter 5 års klinisk virke som kirurg/ortopæd og siden idrætslæge for blandt andet det svenske landshold i langrend i begyndelsen af 1990'erne arbejdede han i ca. 10 år indenfor levnedsmiddelindustrien, blandt andet som forskningschef og assisterende forskningsdirektør ved ORKLA Foods AS. Anders er nu vendt tilbage til universitetsverdenen og har siden 2007 været ansat som lektor ved Institut for Human Ernæring ved det Biovidenskabelige Fakultet, hvor han arbejder i en forskningsgruppe indenfor områderne behandling og forebyggelse af overvægt. Anders er specielt interesseret i forskellige livsstilsrelaterede faktorers (f.eks. søvnmangel, stress og fysisk aktivitet) betydning for energibalance og dermed regulering af kropsvægt. Han er også involveret i forskning omhandlende farmakologisk og kirurgisk behandling af fedme. Anders er ansvarlig for APEX-delen af projekt FINE og vejleder en af de ph.d.-studerende samt flere specialestuderende tilknyttet appetitdelen af projektet.