Om projekt FINE – Københavns Universitet

FINE > Om projekt FINE

Om projekt FINE 

"He eats faster than he runs", sagde en kone om sin mand - og dette er kernen i udviklingen af livsstilssygdomme.

Hormonet insulin er uundværligt for livets opretholdelse, idet det bl.a. regulerer kroppens stofskifte. Der er i befolkningen stor forskel på, hvor virkningsfuldt insulin er. Mens overvægtige og fysisk inaktive personer har en øget blodkoncentration af insulin og dermed en øget risiko for hjertekarsygdom og type 2 diabetes, så varierer sygdomsrisikoen fra person til person og kan ikke kun forklares ud fra forskelle i livsstil.  

Formålet med projekt FINE

Formålet med projektet er at kortlægge faktorer, der bestemmer en persons medfødte insulinfølsomhed, samt at udrede hvordan fysisk træning påvirker dette samt influerer på energibalancen og forskellige metaboliske sundhedsparametre.

 

Projektet tager udgangspunkt i 60 overvægtige, inaktive, raske mænd og rummer 4 projekter i ét (Four-IN-onE = FINE):

Delprojekt 1. Genetisk betinget spredning i befolkningens insulinfølsomhed
Delprojekt 2. Dosis-respons effekter af fysisk træning
Delprojekt 3. Fysisk træning og energibalance
Delprojekt 4. Kulturelle barrierer for fysisk aktivitet

I projektet er forsøgspersonerne blevet fordelt i 3 forskellige grupper med hver sin træningsintensitet.

Læs om projektets resultater i teamets publikationer.