Baggrund for projekt FINE – Københavns Universitet

FINE > Om projekt FINE > Baggrund

Baggrund for projekt FINE

Overvægt og fedme - en epidemi?

Stigningen i forekomst af overvægt og fedme er blandt alle aldersgrupper i den vestlige verden så dramatisk, at WHO betegner dette som en epidemi. Overvægt forårsages af en positiv energibalance, som til dels skyldes livsstilen i det moderne samfund med ikke-fysisk krævende transport, stillesiddende arbejde og for få motionsgivende fritidsaktiviteter, samt et dagligt overkonsum af fødevarer.

Overvægt og livsstilssygdomme

Overvægtige og fede personer har en markant øget risiko for livsstilssygdomme såsom type 2 diabetes og hjertekarsygdom, men sygdomsrisikoen varierer fra person til person og kan ikke kun forklares ud fra forskelle i livsstil. Således synes både genetiske og epigenetiske faktorer at regulere såvel insulinfølsomhed som beta-cellefunktion, og disse forhold synes at afgøre dispositionen for senere udvikling af følgetilstande som diabetes og hjertekarsygdomme.

Fysisk aktivitet er vejen til et langt og sundt liv

Med den hastigt stigende prævalens af overvægt og fedme er der i dag et voksende fokus på, at fysisk aktivitet er en af grundstenene i succesfuld vægtregulering. Sundhedsmyndighederne i Danmark, og i en lang række andre lande, anbefaler mindst 30 minutters daglig fysisk aktivitet med henblik på at forebygge overvægt og livsstilssygdomme og føje såvel "år til livet" som "liv til årene". Dog anbefales mindst 60 minutters daglig fysisk aktivitet for overvægtige, som ønsker at opnå vægttab.