Delstudier – Københavns Universitet

FINE > Om projekt FINE > Delstudier

Delstudier i projekt FINE 

Forsøgspersoner

60 raske, inaktive, moderat overvægtige (BMI 25-30 kg/m2, fedtprocent >25%), 20-40-årige mænd randomiseres til en 12-ugers interventionsperiode bestående af høj-dosis fysisk træning (600 kcal/dag ~ 60 min/dag, 7 dage/uge), moderat-dosis fysisk træning (300 kcal/dag ~ 30 min/dag, 7 dage/uge) eller ingen fysisk træning. 

Delprojekt 1. Spredning i befolkningens insulinfølsomhed 

I befolkningen som helhed er der stor forskel på, hvor virkningsfuldt hormonet insulin er. Formålet med denne del af projektet er at identificere de molekylære mekanismer, der ligger bag variationen i insulinfølsomhed. Konsekvensen af spredningen i insulinfølsomhed er, at de mest insulinresistente personer døgnet igennem har en 2-3 gange så høj koncentration af insulin i blodet som de mest følsomme individer, hvilket fører til udvikling af dyslipidæmi, der resulterer i en øget forekomst af åreforkalkning og type 2 diabetes. Skeletmuskulaturen er hovedansvarlig for deponering af kulhydrat efter et måltid, og det er således først og fremmest i dette væv, at insulinresistensens patofysiologiske mekanismer ønskes identificeret. 

Delprojekt 2. Dosis-respons effekter af fysisk træning

 

Fysisk træning udviser dosis-respons effekt, og generelt gælder 'des mere, des bedre'. Dosis-respons effekterne varierer imidlertid imellem forskellige metaboliske risikoparametre (f.eks. cholesteroltal, insulinresistens), hvorfor den maximalt gavnlige effekt for en given parameter ikke nødvendigvis opnås ved den samme dosis fysisk aktivitet som for en anden parameter.

Formålet med denne del af projektet er at udrede og nærmere beskrive mekanismerne bag dosis-respons effekter af fysisk træning på metaboliske sundhedsparametre vha. integrative og molekylære teknikker samt på selvvurderet helbred.

Delprojekt 3. Fysisk træning og energibalance

 

Det er den gængse opfattelse, at fysisk træning ikke er en effektiv metode til at inducere vægttab, da fysisk træning stimulerer energiindtagelsen. Ganske få humane studier har imidlertid undersøgt langtidseffekterne af fysisk træning på dette.

Formålet med denne del af projektet er derfor at undersøge, hvordan fysisk træning influerer på energiindtagelse, kropsvægt, appetitregulerende hormoner, fødesammensætning og -valg hos overvægtige mænd.

Delprojekt 4. Kulturelle effekter af fysisk træning 

I denne del af projektet fokuseres ved brug af kvalitative metoder på forsøgsdeltagernes motivationer, oplevelser og eventuelle barrierer i forbindelse med fysisk træning.

Hovedformål
er at
indkredse de sociale og kulturelle forestillinger, forventninger, erfaringer samt effekter af træningen. Et yderligere formål er at bidrage med sociale og kulturelle indsigter til en kvalificering af, hvad det vil sige at føje ikke blot 'år til livet', men også 'liv til årene'. Endvidere vil der blive fokuseret på de mere langvarige effekter af fysisk træning i forhold til sundhed og livskvalitet, samt i bredere forstand hvordan dette brugerperspektiv kan tænkes ind i en generel sundhedsfremme.