Forsøgspersoner – Københavns Universitet

FINE > Om projekt FINE > Forsøgspersoner

Forsøgspersoner 

Formålet med projekt FINE er at undersøge dosis-virknings mekanismer ved fysisk aktivitet. Projektet er baseret på forsøgspersoner i form af raske overvægtige og inaktive mænd til et træningsforsøg.

Projekt FINE er afsluttet rent klinisk, og vi søger derfor ikke længere forsøgspersoner.

Kriterier for forsøgspersoner:

 • Må ikke træne eller motionere regelmæssigt.
 • Er let overvægtige (BMI: 25-30, kg/m2), BMI = Vægt (i kg) divideret med højden i anden (m2).
 • 20-40 år.
 • Er raske, dvs. ingen kronisk sygdom eller jævnlig anvendelse af medicin.
 • Se de detaljerede kriterier for deltagelse.

  Grupper og periode

  Forsøgsdeltagerne blev ved lodtrækning fordelt i én af tre grupper: Høj-dosis fysisk aktivitet (cirka 60 min dagligt), moderat-dosis fysisk aktivitet (cirka 30 min dagligt) eller kontrolgruppe. Forsøgsperioden strakte sig over ca. 15 uger og selve træningsinterventionen varede 12 uger. Undervejs har forsøgspersonerne periodevis registreret deres kost, og deres aktivitetsniveau er blevet målt.

  Før og efter forsøget har der været én lang forsøgsdag på Rigshospitalet og fire kortere forsøgsdage på hhv. Institut for Human Ernæring (Frederiksberg) og Panum Instituttet. Forsøget har omfattet udtagelse af blod- og vævsprøver.

  Ved forsøgets afslutning modtog forsøgspersonerne et vederlag på 7000 kr. for deres forsøgsdeltagelse.