Baggrund for projekt FINE – Københavns Universitet

Hvorfor er projekt FINE sat i gang?

   

Hvorfor bliver vi overvægtige og fede?
Overvægt forårsages af en positiv energibalance, hvor det daglige energiindtag er højere end energiforbruget. Dette skyldes til dels livsstilen i det moderne samfund med ikke-fysisk krævende transport, stillesiddende arbejde og for få motionsgivende fritidsaktiviteter, samt et dagligt overindtag af fødevarer.

   

Konsekvenserne af for lidt fysisk aktivitet
Overvægtige og fede personer har en markant øget risiko for livsstilssygdomme såsom type 2 diabetes og hjertekarsygdom, men sygdomsrisikoen varierer fra person til person og kan ikke kun forklares ud fra forskelle i livsstil. Der er voksende fokus på, at fysisk aktivitet er en af grundstenene i en succesfuld vægtregulering.

   

30-60 minutter om dagen
Sundhedsmyndighederne i Danmark, og i en lang række andre lande, anbefaler mindst 30 minutters fysisk aktivitet hver dag med henblik på at forebygge overvægt og livsstilssygdomme og føje såvel "år til livet" som "liv til årene". Dog anbefales mindst 60 minutters daglig fysisk aktivitet for overvægtige, som ønsker at opnå et vægttab.

Foto fra Adam Hickmott