Forsøgsperiode – Københavns Universitet

FINE > Om projekt FINE > Forsøgspersoner > Forsøgsperiode

 

Forsøgsperiode og -plan

Forsøgsperiode

Forsøgsperioden for træningsprojektet strakte sig over ca. 15 uger, men selve træningsinterventionen varede 12 uger. Undervejs har forsøgspersonerne periodevis registreret deres kost, vi har målt deres aktivitetsniveau, og de har skullet møde regelmæssigt på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum.

Før og efter forsøget har der været én lang forsøgsdag på Rigshospitalet og tre kortere forsøgsdage på hhv. Institut for Human Ernæring (Frederiksberg) og Panum Instituttet.

Forsøgsplan

1. Forsøgsdag på Panum, (ca. 4 timer): Forsøgspersonerne mødte fastende. Deres kropssammensætning blev målt vha. DXA-skanning, og vi målte deres sukkerstofskiftet ved, at de drak en 75 grams sukkeropløsning. Deres kondital er ligeledes blevet målt ved en cykeltest.

2. Forsøgsdag på Panum (ca. 3 timer): Forsøgspersonerne mødte fastende og cyklede en time ved ca. 60% af deres maksimale ydeevne, hvorefter de hvilede i en time.

3. Forsøgsdag på Rigshospitalet (ca. 10 timer). Forsøgspersonerne mødte fastende, deres sukkerstofskifte blev målt, og der blev udtaget hhv. to muskel- og to fedtbiopsier. Herefter blev deres sukkerstofskifte i musklerne målt vha. en lav-dosis PET-CT skanning. 

4. Forsøgsdag på Institut for Human Ernæring (ca. 4 timer). Forsøgspersonerne mødte fastende og fik serveret et morgenmåltid og et frokostmåltid. Herefter udleverede vi al deres kost til de efterfølgende 8 dage.

5. Forsøgsdag på Glostrup Hospital (ca. 2 timer): Forsøgspersonerne mødte fastende om eftermiddagen, og indholdet af fedt i maven og låret blev bestemt vha. en magnetisk resonans (MR) scanning.

Forsøget har også omfattet udtagelse af blod- og vævsprøver. Ved forsøgets afslutning modtog forsøgspersonerne et vederlag på 7000 kr. for deres forsøgsdeltagelse.