Formål & hypoteser – Københavns Universitet

FINE > Om projekt FINE > Formål

Formål og hypoteser for projekt FINE

Formål

I dette studie undersøges overvægt og fysisk træning i et sundhedsfremme perspektiv, og der trækkes på metoder fra både medicinsk, naturvidenskabelig og humanistisk forskning, hvilket efter vores opfattelse er særdeles vedkommende og ganske innovativt. Centralt i studiet står sundhedsbegrebet, som af WHO defineres som "en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener".

Studiet har fire delmål (Four-IN-onE), som alle udforskes med udgangspunkt i en gruppe overvægtige men ellers raske mænd.

Hypoteser 
De molekylære mekanismer bag den store spredning i befolkningens insulinfølsomhed kan væsentligst tilskrives forskelle i molekylære og strukturelle forhold i skeletmuskulaturen. 
Dette undersøges i Delprojekt 1.

Dosis-respons effekter af fysisk træning varierer mellem forskellige metaboliske sundhedsparametre. Parametre relateret til skeletmuskulaturens metabolisme har maximalt respons allerede ved moderat-dosis fysisk træning, mens parametre relateret til fedtvævets og leverens metabolisme kræver høj-dosis fysisk træning for at give maximalt respons. Dette undersøges i Delprojekt 2.

Tolv ugers høj-dosis fysisk træning påvirker ikke signifikant energiindtaget hos overvægtige mænd, hvorfor energibalancen vil være negativ svarende til energiforbruget under træningen og dermed resultere i et vægttab. Energiforbruget under tolv ugers moderat-dosis fysisk træning er ikke stort nok til at påvirke energibalancen signifikant.
Dette undersøges i Delprojekt 3

En afdækning af de sociale og kulturelle barrierer for ændring af adfærd og praksis samt af de sundhedsfremmetiltag, der giver positiv effekt, vil kunne producere signifikant bedre strategier for ændringer af sundhedsadfærd. 
Dette undersøges i Delprojekt 4.