Perspektiver – Københavns Universitet

FINE > Om projekt FINE > Perspektiver

 

Perspektiver for projekt FINE

Overvægt kan føre til fedme, og fedme kan føre til type 2 diabetes, som har mange alvorlige følgesygdomme, herunder hjertekarsygdom. Denne spiral kan og skal stoppes, og det er derfor vigtigt at vide, hvor effektiv fysisk træning er m.h.p. reduktion af overvægt, og hvad mekanismerne bag dette er. Den opnåede viden kan formidles til befolkningen og forhåbentlig medvirke til at stoppe fedmeepidemien og dens følgesygdomme. På længere sigt kan forskningen afsløre "targets", som kan bruges i udviklingen af sygdomsforebyggende lægemidler.