Metode og målsætning – Københavns Universitet

FINE > Om projekt FINE > Metode og målsætning

Projekt FINE - metode og målsætning 


Således udfører vi projektet

I projektet fordeles forsøgsdeltagerne ved lodtrækning i 3 grupper, som i 12 uger udfører enten:

  • Høj-dosis træning (cirka 60 min/dag)
  • Moderat-dosis træning (cirka 30 min/dag) 
  • Ingen fysisk træning 

Før, under og efter forsøgsperioden undersøges deltagerne med teknikker spændende fra højteknologiske PET/CT- og MR-scanninger til lavteknologiske kostregistreringer og interviewundersøgelser. 

Projektet vil styrke og udvikle behandling af overvægt

Studiet forventes at styrke platformen for livsstilsanbefalinger og at bidrage til udvikling af diagnostiske markører og farmaka til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme.